MAATbeveiliging

MAATbeveiliging tekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag

  • August 14, 2015
  • Read time 1 minutes

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag gaat doorgeschoten marktwerking in de facilitaire dienstverlening tegen. Doel van de code is de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. De eerste versie werd op 21 juni 2011 voor de Schoonmaakbranche vastgesteld. Inmiddels zijn ook de andere facilitaire branches zoals de beveiliging bezig met de ontwikkeling en implementatie van een branchebrede code die gebaseerd is op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag past goed binnen de kernwaarden van MAATbeveiliging. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een stabiele relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers en tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.